بالابر باتری وسیله نقلیه جدید

  • چرخ دستی بالابر باتری خودروهای سری L-E60 انرژی جدید

    چرخ دستی بالابر باتری خودروهای سری L-E60 انرژی جدید

    LUXMAIN L-E60 واگن برقی بالابر باتری خودروهای انرژی جدید تجهیزات محرک الکترو هیدرولیک را برای بلند کردن استفاده می کند و مجهز به چرخ های ترمزدار است.آنها عمدتاً برای بلند کردن و حمل و نقل در هنگام برداشتن و نصب باتری برق وسایل نقلیه انرژی جدید استفاده می شوند.

  • چرخ دستی بالابر باتری خودروهای سری L-E70 انرژی جدید

    چرخ دستی بالابر باتری خودروهای سری L-E70 انرژی جدید

    سری LUMAIN L-E70 کامیون های باطری انرژی جدید وسایل نقلیه، تجهیزات محرک الکتروهیدرولیک را برای بلند کردن استفاده می کنند، مجهز به سکوی بالابر تخت و چرخ های با ترمز.آنها عمدتاً برای بلند کردن و انتقال در هنگام برداشتن و نصب باتری برق وسایل نقلیه انرژی جدید استفاده می شوند.